Παραπολιτικά


Πάλι μας κάνουν
Πάλι μας κάνουν

Στο ΑΚΕΛ πιστεύουν ότι οι δηλώσεις που έγιναν περί εσόδων του κράτους από το κοίτασμα Αφροδίτη, της τάξης των 9,5 δις δολαρίων μέχρι το 2018 ή για μέσο όρο εσόδων 520 εκατομμυρίων ετησίως, είναι παραπλανητικές.  Όπως ελέχθη αν υπολογιστούν με discount factor τα αναμενόμενα έσοδα μέχρι το 2043 με σημερινές τιμές, όπως κατά κανόνα γίνεται στα μεγάλα έργα, το συνολικό ποσό των εσόδων μειώνεται περίπου κατά το ήμισυ.

Μα δεν μας πειράζει. Πάλι μας κάνουν για να ικανοποιήσουμε τους υπαλλήλους της ΑΗΚ, τους εκπαιδευτικούς, τους δικαστές και όλα τον προνομιούχο κόσμο του δημόσιου και ημιδημόσιου τομέα, για τους οποίους το ΑΚΕΛ καίγεται μην χάσουν τα συνδικαλιστικά τους προνόμια.