Κύπρος


4ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Προσεγγίσεις στην Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης Παιδιών
4ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Προσεγγίσεις στην Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης Παιδιών

Το 4ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Προσεγγίσεις στην Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης Παιδιών: Εστίαση στις Συντονισμένες Διυπηρεσιακές Παρεμβάσεις», διοργανώνει η Αστυνομία Κύπρου, στις 13 & 14 Ιουνίου, 2019 στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία.

Ομιλητές στο Διεθνές Συνέδριο θα είναι εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκοί, εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι εθνικών και διεθνών οργανισμών όπως της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Federal Bureau of Investigation (FBI), της Europol, εκπρόσωποι εθνικών και διεθνών οργανώσεων, καθώς και εμπειρογνώμονες της Αστυνομίας Κύπρου.

Οι βέλτιστες πρακτικές για τη διερεύνηση υποθέσεων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, η προστασία των παιδιών θυμάτων αλλά και μαρτύρων, η σεξουαλική κακοποίηση μέσω του διαδικτύου και της σύγχρονης τεχνολογίας και οι τρόποι συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων Υπηρεσιών σε θέματα κακοποίησης παιδιών, είναι μερικά από τα θέματα, τα οποία θα αναπτύξουν οι ομιλητές κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου.

Την έναρξη του Συνεδρίου θα κηρύξει ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Κύπρος Μιχαηλίδης, την Πέμπτη 13 Ιουνίου, 2019, στις 9.00π.μ.

Το Συνέδριο θα προσφωνήσουν ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας κ. Κώστας Κληρίδης και ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Γιώργος Σαββίδης, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τη θεματολογία του Συνεδρίου δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.cypol2019intconf.com/Default.aspx, στην ελληνική γλώσσα και στην αγγλική γλώσσα.

Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα του Συνεδρίου, περιλαμβανομένων και των θεμάτων που θα παρουσιάσουν οι ομιλητές, δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.cypol2019intconf.com/conference_agenda.

Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη.

Σημ.: Το Συνέδριο δεν θα είναι ανοικτό για παρακολούθηση από το κοινό.